Sunday, January 01, 2017

Nyttårstalen 31.12.2016 - Hans Majestet Kong Haralds tale nyttårsaften 2016.I sommer
hadde vi et helt spesielt tre i Slottsparken. Vi kalte det Ønsketreet. 
Der ble mennesker som besøkte parken invitert til å henge opp sine håp og
ønsker for Norge og verden.
Gjennom
hele sommeren blafret folks ønsker i vinden. Stadig flere kom til. Grenene på
det gamle treet hang tungt av håpene til barn og voksne, unge og eldre,
nordmenn og utenlandske turister.
For meg var
det fint å se at mange av de ønskene som folket uttrykte falt godt sammen med
mine egne håp og ønsker for landet vårt og fremtiden.
2016 ble et opplevelsesrikt år fylt av takknemlighet for oss. I
anledning vårt 25-årsjubileum som kongepar opplevde vi norsk gjestfrihet og
varme på sitt aller beste – gjennom møter med mennesker på jubileumsreisen
langs kysten, og på de mange hagefestene som ble arrangert. Dronningen og jeg
vil takke varmt for alle gode minner som er skapt gjennom dette spesielle året.
Et av mine største
ønsker er at vi skal kunne fortsette å møte hverandre i frihet, uten frykt og
stengsler, uten gjerder som skaper avstand. Det er en av de viktigste verdiene
i vårt norske, åpne samfunn.
På en av lappene et barn hadde
skrevet til Ønsketreet, stod det:
«Jeg ønsker at alle blir litt snillere mot seg selv.»
Det synes jeg var et klokt ønske. Mange opplever at det stilles
så store krav til dem at de blir psykisk og fysisk utslitte. Men mitt inntrykk
er at mange av kravene også stilles av oss selv. Vi
sliter oss rett og slett ut ved å tenke på at vi ikke strekker til.
Noe av det aller viktigste for oss
mennesker tror jeg er å få føle at det er bruk for oss. Å få føle seg nyttig, å
få utrette et godt dagsverk. Mange som opplever å stå utenfor arbeidslivet,
kjenner seg nok igjen i dette.
I år har vi markert 50-årsjubileet
for funnet av olje på norsk sokkel – med all den velstanden det har skapt for
Norge. Samtidig har mange nettopp innen denne næringen mistet jobben sin.
Jeg er imponert over all den viljen
til nytenkning og omstilling som jeg har sett og hørt om dette året.
Et av mine ønsker er at vi skal
klare å se og favne alle de menneskelige ressursene i landet vårt. At alle kan
føle at de bidrar og kjenner seg nyttige – uavhengig av alder, kjønn, etnisitet
eller funksjonsevne.
Et annet ønske på treet var skrevet
av en jente og en gutt sammen.
«Jeg ønsker at vi gjør det trygt for kvinner å bo i Norge – og at vi må få
slippe å be om dette flere ganger», stod det.
Samfunnet vårt skal være trygt for
alle. Spesielt må vi arbeide for at de mest sårbare og utsatte beskyttes best
mulig. I 2015 vedtok verdens ledere de nye bærekraftmålene for å skape en bedre
verden. Et av målene handler om å bekjempe vold mot kvinner og barn. På dette
området erkjente Norge at vi må gjøre en ekstra innsats i vårt eget land. Skal vi
klare å skape et trygt samfunn for alle, er det viktig at det blir satt ord på
det som foregår, og at de som har mulighet til å hjelpe, er kloke lyttere med
sterk handlekraft.  
I Oppland fylke hadde 4.-7. trinn på
grunnskolene en oppgave der de skulle skrive brev til Kongen, som jeg senere
fikk lese. En jente hadde skrevet i sitt brev til meg: «Det er viktig å holde
på tradisjonene fra gammelt av, så de ikke blir pakket sammen og lagt i en
støvete skuff».
Et tre er et fint bilde på dette.
Røttene er arv og tradisjoner. Treet over bakken utsettes stadig for påvirkning
som krever vedlikehold gjennom skiftende årstider og livsstadier. Så lenge
treet lever, graver røttene seg sakte dypere og dypere ned.
I Norge er mange tradisjoner både
religiøst og kulturelt betinget. Flere av dem er knyttet til julehøytiden vi
akkurat har feiret. Fra i morgen – 1. januar 2017 – er Kirken formelt adskilt
fra staten. Samtidig markerer vi at det er 500 år siden reformasjonen, som fikk
stor betydning for hele samfunnsutviklingen. Det er viktig å være røttene våre
bevisst – og gi nye generasjoner mulighet til å forstå referansene i kulturen
vår. Det handler både om historie, religiøse tradisjoner og fortellinger,
myter, eventyr, musikk og billedkunst.
I enhver kultur, i et hvert land, er
kjennskap til denne arven med på å gjøre oss helere som mennesker. Det er en
rikdom som hjelper oss til å kjenne at vi hører til et sted og ikke lever i et
vakuum. At vi har blitt påvirket og inspirert av de samme kildene som mennesker
som har levd før oss.
Dette opplevde vi da vi i fjor
inviterte til fler-religiøst gjestebud på Slottet. Da vi delte tanker,
kulturuttrykk og mat fra ulike religiøse skattkister, kom vi nærmere hverandre
og forstod hverandre bedre. 
Det er mitt håp at vi også i en tid
med stadig nye impulser utenfra gir plass til å gå inn i vårt eget skattkammer
og gjøre innholdet levende, for oss selv og hverandre. Min erfaring er at ved å
stå trygg i bevisstheten om egen arv, kan man lettere møte andre med et åpent
sinn.    
Dronningen og jeg ble minnet om vår forankring under
jubileumsgudstjenesten i Nidarosdomen 23. juni – som markerte at det var 25 år
siden vi ble signet nettopp der. Det å få Guds velsignelse over gjerningen vår
– og å få knele ned der hvor både min far og farfar tidligere hadde mottatt den
samme velsignelsen, opplevdes som en stor styrke.
--------
Ungdom gir uttrykk for at de ønsker
stabilitet, tilstedeværelse, ro og gode samtaler. Det har til alle tider vært
utfordrende å være ungdom. Men jeg føler oppriktig med unge i dag som står
overfor så mange flere valg og så mye mer ytre påvirkning og press enn det som
var tilfellet for bare én til to generasjoner siden.
Midt i dette er jeg dypt imponert
over mange unge. Dere er forbilder for oss eldre som ikke har klart å engasjere
oss nok i temaer som miljø og fordeling av godene. Mange av lappene på
Ønsketreet – spesielt fra de yngste – uttrykker håp om mindre søppel og bedre
klima. Den sosiale bevisstheten og samvittigheten jeg møter hos mange av dere
som er unge i dag, gjør meg svært optimistisk med tanke på fremtiden.
Et av de fineste ønskene jeg har
hørt uttrykt gjennom året som har gått, kom fra en politimann som jobber med
ungdom i trøbbel. Samtalen mellom ham og en av ungdommene ble gjengitt i
Dagsrevyen i høst. Da den unge gutten mente politimannen bare drømte når han
trodde på en endring for ham og kameratene, svarte politimannen:
«Kanskje det. Men min drøm starter
med deg.» Da ble gutten stille.
Min drøm for deg.
Hvis vi har gode drømmer for
hverandre, hvis vi vil hverandre vel – da kan mye magisk skje. Det er godt for
oss å bidra til at andre kan ha det bra. Både i nærmiljøet vårt, i Norge og som
verdensborgere. En spesiell takk vil jeg i kveld rette til alle dere som er i
tjeneste utenfor landet – og som kanskje savner familie og nære venner akkurat
i kveld.
Takk for den innsatsen dere gjør
gjennom diplomati og humanitære organisasjoner, gjennom politiet og forsvaret –
for fred, stabilitet, helse og trygghet for medmennesker.
Kjære alle sammen,
Både Dronningen og jeg fyller 80 nå i dette året vi går inn i. For oss er det
litt uvirkelig. Som så mange eldre har erfart før oss, føler man seg jo sjelden
så gammel som tallet tilsier. Det gir oss stor glede å få møte så mange
mennesker som gjør inntrykk på oss, som gir oss nye ideer, som gir oss bildet
av det nye Norge – med sine muligheter og utfordringer. Mennesker vi håper og
tror skal klare å bygge landet videre på verdier som tillit, felleskap og
raushet. Mennesker som vil prege samfunnet vårt med sine gode krefter og store
kunnskap.
Livet har lært meg at det som er
viktigst for oss mennesker ikke forandres så veldig mye gjennom tidene. Vi
trenger noen som bryr seg om oss. Vi trenger at det er bruk for oss. Vi trenger
å bli sett – og anerkjent – for den vi er. Vi trenger at noen har tid til å
lytte og være til stede. Vi trenger å kjenne at vi er til for noe og noen
utover oss selv. 
Derfor blir jeg glad for at denne
lappen blafret ytterst på en gren på Ønsketreet:
«Jeg ønsker et Norge som er rikt i sitt mangfold, med evne til å elske sin
neste, hvor man kan få være som man er. Et land med ekte frihet!»
I det nye året håper jeg både Norge,
Europa og verden kan preges av dette:
At vi som deler denne jorden
erkjenner at vi først og fremst er medmennesker.
At vi klarer å samle oss om å arbeide for en sunnere verden.
At vi velger å bekjempe ondt med godt.
Og fra Ønsketreet i Slottsparken
kommer det et aller siste håp:
«At alle ønskene på treet må gå i oppfyllelse».

Godt nytt år! 


1 comment:

anjom omar said...

It is really nice
Mahmoud

UJ