Sunday, July 10, 2011

Law of the shooting and publicizing the photographs in Norway

Lov og rett om fotografering og offentligjøring av fotografDet er både interesse for og usikkerhet om de lover som gjelder fotografering og offentliggjøring av fotografi. Det kan kanskje være av interesse å ha en oversikt over de regler som gjelder. Reglene er egentlig ganske greie, selv om de på en del punkter åpner for vanskelige skjønnsmessige avveininger. Hovedessensen er at det er tillatt å fotografere på offentlig sted, mens fotografering fra områder underlagt privat eiendomsrett er avhengig av samtykke. Når det gjelder offentliggjøring er hovedregelen av gjengivelse av bilde hvor person eller kunstverk er hovedmotivet er avhengig av samtykke, mens andre bilder fritt kan gjengis. 

I de fleste tilfeller er det ikke forbudt å fotografere. Det mest generelle forbudet er at er det forbudt å fotografere på en måte som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred. Utover disse tilfellene må man skille mellom områder hvor almenheten har tilgang, og områder hvor tilgang er avhengig av samtykke.


2 comments:

Anonymous said...

Thank God for the article!!!!

Jamaldeen said...

Takk og pris for artikkelen!