Tuesday, August 16, 2011

Endringer i Introduksjonsloven fra 1. juli


IMDi minner om at det fra 1. juli 2011 er endringer i Introduksjonsloven. Lovendringen som er vedtatt, gjør at nye grupper får rett og plikt til å delta i et toårig introduksjonsprogram på fulltid.
  • Frem til i nå har kun de som har fått opphold på grunnlag av søknad om asyl eller som er familiemedlem til en som har fått opphold på grunnlag av asyl rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram.
  • Etter utlendingsloven kan en utlending eller hans eller hennes barn som har vært utsatt for mishandling i samlivsforhold få opphold på selvstendig grunnlag. Det gjelder også ved tvangsekteskap. En kan også få opphold på selvstendig grunnlag dersom en etter et samlivsbrudd får urimelige vanskeligheter med å returnere til hjemlandet på grunn av de sosiale og kulturelle forhold der.
  • Gruppene som her nevnes har ikke vært omfattet av ordningen med introduksjonsprogram. På grunnlag av de nå vedtatte lovendringer vil disse gruppene få rett og plikt til å delta i et toårig introduksjonsprogram på full tid som omfatter norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak som skal forberede for deltakelse i arbeid eller utdanning.
IMDi har tidligere laget en mer omfattende artikkel om lovendringene. Denne finner du her:

No comments: