Monday, August 15, 2011

Hacking øker i omfang


Hacking og «defacing» av nettsider er en reell trussel for alle, og det er viktig å innse dette.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har som utgangspunkt at viktige datasystemer i Norge er hacket og at sensitiv informasjon er på avveie, ut fra angrepene som har vært den senere tid.
 
I april ble regjeringens nettsider, Arbeiderpartiet og Høyres sider hacket av norske ungdommer, pga holdninger til datalagringsdirektivet.
 
I går ble nettavisen E24 hacket og lesere ble omdirigert til en musikkvideo, i stedet for til avisens forside. Det blir etter hvert mange eksempler på nettsider som er hacket.
 
I angrepet mot Statsministeren kontor i april hører det også med til historien at en ansatt hos en utstyrsleverandør til regjeringen er far til en av hackerne. I et intervju med magasinet PLOT hevder faren at slike angrep er OK, og at han var klar over hva sønnen gjorde. Mannen har for øvrig vært etterretningsoffiser i Heimevernet.

Det viser seg at ingen kan være trygge når det gjelder hackerangrep. Formålet med hacking varierer fra et ønske om økonomisk vinning, til å vise frem sine hackerferdigheter for omverdenen, til politisk motiverte angrep.
 

Det er viktig å understreke at alle former for dataangrep er ulovlige og bør meldes politiet.

 

NorSIS anbefaler:

  • Sørg for oppdatering av programmer på nettsidens server
  • Følg opp av leverandøren oppdatere programmene
  • Gjennomfør regelmessig kontroll av at systemene er robuste for angrep
  • Anmeld eventuelle dataangrep til politiet

Les mer:


Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.

No comments: