Friday, October 04, 2013

Oslo, NorwayAfrikan History Week ønsker velkommen til årets INDABA FAGSEMINAR - et heldags foredrags- og arbeidsseminar med fokus på teori og metode innen psykologi,flerkulturalitet, atferd og endring.

TEMA: Psykologiske perspektiver på flerkultur, atferd og endring.

INDABA FAGSEMINAR er et årlig fagforum for nye perspektiver på teori og metode. Indaba Fagseminar representerer et ?innenfra-perspektiv? hvor erfarne fagpersoner med afrikansk bakgrunn gir deltakerne et innblikk i teoretisk analyse og praktiske metoder forankret i afrikansk kulturforståelse. Innholdet er relevant og overførbart også i arbeid med andre kulturbakgrunner.

PROGRAM

- Foredrag ved Professor i psykologi, Wade W. Nobles, San Fransisco State University

- Respons-innlegg ved representanter fra norske fagmiljøer

- Spørsmålsrunde og debatt om faglige perspektiver

- Arbeidsgrupper med fokus på metodisk arbeid

HVEM KAN DELTA?

Indaba-seminaret er spesielt tilrettelagt for teoretikere, praktikere og studenter innen akademia, humanistiske fag, forskning, offentlig forvaltning, skoleverk og pedagogikk, barnevern, sosialt arbeid, psykiatri, helsevesen, kultursektor, forebyggende tiltak og organisasjonsliv.

Språk: Hovedforedrag og spørsmålrunde til dette vil foregå på engelsk, mens i andre programposter vil norsk bli anvendt.

PÅMELDING: Alle deltakere må melde seg på i forveien. Gå inn på www.deltager.no/indabafagseminar
 og meld deg på online. Påmeldingsfrist: 14. oktober

INFORMASJON: For mer info om Indaba Fagseminar og andre arrangementer under årets Afrikan History Week, se: www.afrikanhistoryweek.comKONTAKT OSS: Kontakt sekretariatet pr e-post: indaba@afrikanhistoryweek.com


No comments: