Tuesday, October 22, 2013

Uforklarlige dødsfall blant etnisk ikke-norske barn - 16 av 28 barn under to år som døde brått og uventet på Ahus og på Oslo universitetssykehus, var ikke etnisk norske.
Fylkeslegen i Oslo og Akershus har foretatt en gjennomgang av 770 plutselige, uventede dødsfall de siste fem årene ved Ahus og ved Oslo universitetssykehus (OUS).....No comments: