Sunday, January 19, 2014

Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, amewahamisha na kuwateua baadhi ya Mawaziri na Naibu Mawaziri kama ifuatavyo:-
1. OFISI YA RAIS

Hakuna mabadiliko.2. OFISI YA MAKAMU WA RAIS

2.1 Waziri wa Nchi (Muungano) - Hakuna mabadiliko

Mhe. Eng. Dr. Binilith Satano MAHENGE (Mb)

Waziri wa Nchi (Mazingira).

Mhe. Ummy Ali MWALIMU (Mb)

Naibu Waziri


3. OFISI YA WAZIRI MKUU

Hakuna mabadiliko


4.0 WIZARA


4.1 WIZARA YA FEDHA

Mhe. Saada Mkuya SALUM (Mb)

Waziri wa Fedha

Mhe. Mwigulu Lameck NCHEMBA (Mb)
Naibu Waziri wa Fedha (Sera)

Mhe. Adam Kighoma Ali MALIMA (Mb)

Naibu Waziri wa Fedha


4.2 WIZARA YA MAMBO YA NJE NA USHIRIKIANO WA KIMATAIFA

Hakuna mabadiliko


4.3 WIZARA YA KATIBA NA SHERIA

4.3.1 Mhe. Dkt. Asha-Rose Mtengeti MIGIRO (Mb)
Waziri wa Katiba na Sheria

Naibu Waziri - Hakuna mabadiliko


4.4 WIZARA YA USHIRIKIANO WA AFRIKA MASHARIKI

Hakuna mabadiliko


4.5 WIZARA YA VIWANDA NA BIASHARA

4.5.1 Waziri - Hakuna mabadiliko

4.5.2 Mhe. Janet Zebedayo MBENE (Mb)
Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara


4.6 WIZARA YA ULINZI NA JESHI LA KUJENGA TAIFA

Mhe. Dkt. Hussein Ali Mwinyi (Mb)
Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa


4.7 WIZARA YA UJENZI

Hakuna mabadiliko


4.8 WIZARA YA MAMBO YA NDANI YA NCHI

4.8.1 Mhe. Mathias Meinrad CHIKAWE (Mb)
Waziri wa Mambo ya Ndani

Naibu Waziri - Hakuna Mabadiliko


4.9 WIZARA YA AFYA NA USTAWI WA JAMII

Mhe. Dkt. Seif Seleman RASHIDI (Mb)

Waziri wa Afya na Ustawi wa Jamii

Mhe. Dkt. Kebwe Stephen KEBWE (Mb)

Naibu Waziri wa Afya na Ustawi wa Jamii


4.10 WIZARA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI

4.10.1 Waziri: Hakuna mabadiliko

4.10.2 Mhe. Jenista Joakim MHAGAMA (Mb)
Naibu Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Ufundi


4.11 WIZARA YA MAENDELEO YA JAMII, JINSIA NA WATOTO

4.11.1 Waziri: Hakuna mabadiliko

4. 11.2 Mhe. Dkt. Pindi Hazara CHANA (Mb)
Naibu Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto


4.12 WIZARA YA MAENDELEO YA MIFUGO NA UVUVI

4.12.1 Mhe. Dkt. Titus Mlengeya Dismas KAMANI (Mb)
Waziri wa Maendeleo ya Mifugo na Uvuvi

Mhe. Kaika Saning’o TELELE (Mb)

Naibu Waziri wa Maendeleo ya Mifugo na Uvuvi


4.13 WIZARA YA KAZI NA AJIRA

Hakuna mabadiliko


4.14 WIZARA YA MAWASILIANO, SAYANSI NA TEKNOLOJIA

Hakuna mabadiliko


4.15 WIZARA YA ARDHI, NYUMBA NA MAENDELEO YA MAKAZI

4.15.1 Waziri - Hakuna mabadiliko

4.15.2 Mhe. George Boniface Taguluvala SIMBACHAWENE (Mb)
Naibu Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi


4.16 WIZARA YA MAJI

4.16.1 Waziri - Hakuna mabadiliko

4.16.2 Mhe. Amos Gabriel MAKALLA (Mb)
Naibu Waziri wa Maji


4.17 WIZARA YA KILIMO, CHAKULA NA USHIRIKA

4.17.1 Waziri - Hakuna mabadiliko

4.17.2 Mhe. Godfrey Weston ZAMBI (Mb)
Naibu Waziri wa Kilimo, Chakula na Ushirika


4.18 WIZARA YA UCHUKUZI

Hakuna mabadiliko


4.19 WIZARA YA HABARI, VIJANA, UTAMADUNI NA MICHEZO

4.19.1 Waziri - Hakuna mabadiliko

4.19.2 Mhe. Juma Selemani NKAMIA (Mb)
Naibu Waziri wa Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo


4.20 WIZARA YA MALIASILI NA UTALII

4.20.1 Mhe. Lazaro Samuel NYALANDU (Mb)
Waziri wa Maliasili na Utalii

4.20.2 Mhe. Mahmoud Hassan MGIMWA (Mb)
Naibu Waziri wa Maliasili na Utalii


4.21 WIZARA YA NISHATI NA MADINI

Waziri - Hakuna mabadiliko

Naibu Waziri (Madini) - Hakuna mabadiliko

4.21.3 Mhe. Charles Muhangwa KITWANGA (Mb)

Naibu Waziri (Nishati)


Balozi Ombeni Y. Sefue
KATIBU MKUU KIONGOZI

Ikulu
DAR ES SALAAM

19 Januari, 2014


No comments: