Monday, October 27, 2014

ARE YOU A TANZANIAN IN NORWAY OR LIVING CLOSE TO OSLO...??? YOU ARE MOST WELCOME TO THE 7HRS DISCUSSION ABOUT ONE YEAR BEFORE THE ELECTION OF NEW PRESIDENT IN TANZANIA IN 2015. ONE OF THE IMPORTANT FOR PERSON WHO WILL BE THERE IS THE FORMER NORWEGIAN AMBASSADOR TO TANZANIA, MRS. INNGUN KLEPSVIK. FOR MORE INFORMATION READ THE PROGRAM BELOW AND LET'S MEET THERE!!!Friday 31st.October 2014.

From 09:00 - 16:00 CET (Central European Time)

ADDRESS: Håndverkerstuene, Rosenkrantzgate 7, 0159 Oslo, Norway.

NCA and WWF – Norway, in co-operation with Care Norway. Med store gassfunn, utforming av ny grunnlov og president- og parlamentsvalg som bakteppe, knyttes det stor spenning til de økonomiske og politiske utsiktene i Tanzania.

Kirkens Nødhjelp og WWF-Norge er de to frivillige organisasjonene i Norge med det mest omfattende arbeidet i Tanzania i år.

Sammen ønsker vi å belyse utfordringene og mulighetene i Norges viktigste samarbeidsland for bistand i denne kritiske fasen av Tanzanias historie. Balanserer Norge sine økonomiske interesser med bistands- og miljøengasjementet?

Problemstillinger som vil bli diskutert på konferansen er: (Fullstendig program lengre ned)

• Vil valget i Tanzania være først skritt på veien mot en mer demokratisk og bærekraftig framtid, med mindre bistandsavhengighet? Eller står vi foran en valgkamp preget av vold og brudd på menneskerettigheter?

• Vil Tanzania klare å forvalte naturrikdommene sine til gode for folk flest og kommende generasjoner? Eller vil hensynet til natur og miljø tape i kampen mot kortsiktig profitt? 

• Kan investeringer og internasjonal handel erstatte bistand som driver for utvikling i Tanzania? Hvilken rolle kan norsk næringsliv og sivilsamfunn sammen spille i et slikt skifte?

Innledere og paneldeltakere vil inkludere representanter for norsk og tanzaniansk sivilsamfunn, akademia, politikk og næringsliv.

Program:

0900-0905: Welcome & Opening Remarks: Nina Jensen, Secretary General WWF Norway.

0905-0925: Norway's engagement with Tanzania; Hans Bratskar, Deputy Minister Foreign Affairs, Norway

0925-0940: Q&A

0940-1040: Elections; Opportunities and Challenges in a changing Tanzania
Panel discussion, led by Trine Hveem, NCA, former Country Director, NCA Tanzania Office

0940-1000: Gender, political participation and the media: Civil Society and the elections Mzuri Issa Ali, Director, Tanzania Womens Media Association . Panelist and partner of Care-Norway.

1020-1040: Norway's possibilities and challenges ahead of the elections
Ingunn Klepsvik. Panelist and former Norwegian Ambassador to Tanzania

1040-1100: Q&A

1100-1230: Environment, climate and development issues drowning
Panel discussion, led by Inger Næss, Norwegian Ministry of Foreign Affairs

1100-1120: Main challenges as seen by Tanzanian civil society Zubery Mwachulla, Panelist and Chairperson Mazingira Network (MaNet), umbrella organisation for 71 environmental organisations in Tanzania.

1120-1140: Dilemmas facing Norwegian politicians in relation to Tanzania’s environment and economic development

Ola Elvestuen, Panelist and MP, Head of the Norwegian Parliament's Energy and Environment committee.

1130-1200: Environmental implications of investments Åsgeir R. Almås, Panellist and researcher at Noragric / Norwegian University of Life Sciences.

1200-1230: Q&A

1230-1300: Lunch Sandwiches, juice and hot drinks provided at the venue.

1300-1540: Business and investment, the new engine for development? Panel discussion, led by Odd Helge Fjeldstad, Senior Researcher, Coordinator: Public Finance Management, CMI

1300-1320: Norwegian business in Tanzania. Tore Myhre, Norwegian Council of Enterprises (NHO), Director International Department.

1320-1340: State, civil society and companies: roles and responsibilites
Silas Olan'g, Senior Regional Associate (Africa), Natural Resource Governance Institue .

1340-1400: Statoil, a responsible investor? Tove Stuhr Sjøblom, Vice President, Head of Sub Saharan Africa, Statoil.

1400-1420: Looking back from 2050; Were Norway’s contributions beneficial to Tanzania Stefan Norris, Senior Advisor, Africa & Energy, WWF Norway.

1420-1440: Tanzanian energy sector: opportunities and challenges
Joachim Nahem, Programme Director, International Law and Policy Institute.

1440-1540: Q&A

1540-1600: Closing remarks Anne-Marie Helland, Secretary General, NCA.

Hold av 31. oktober til Tanzania-konferanse!

         

No comments: