Thursday, September 15, 2011

Matematikkprofessoren fikk oppholdstillatelse bekreftet på e-post -

Men det skjedde først etter at debattinnlegget i Aftenposten ble sendt til UDI-direktøren.
I går kveld fikk matematikkprofessor Helmer Aslaksen beskjed fra direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI), Ida Børresen, om at hans kones oppholdstillatelse var innvilget. Det skjedde etter flere feil i saksbehandlingen og til slutt en e-post til Børresen hvor debattinnlegget lå vedlagt.

Debattinnlegget i dagens Aftenposten, der Aslaksen kritiserer behandlingen hans familie har fått av UDI, har engasjert svært mange.
- Det er klart at det er en fallitterklæring for en institusjon når man må kontakte direktøren for å få gjennomslag i søknadsprosessen, sier Helmer Aslaksen.

- Mangel på respekt og ydmykhet
Etter 22 år som matematikkprofessor i Singapore og bekreftet fast jobb ved Universitetet i Oslo (UiO), fikk Aslaksen beskjed om at han ikke hadde dokumentert godt nok at han kunne forsørge sin kone. Det til tross for at han hadde lagt ved selvangivelse fra Singapore og ansettelsesbrev fra UiO. Saksbehandleren innrømmet at han hadde oversett et av dokumentene, men selv etter det opplevde Aslaksen at saksgangen var treg og vanskelig.

- Jeg opplevde en total mangel på respekt og ydmykhet, sier han.
Aslaksen understreker at han skrev debattinnlegget for å sette fokus på det han beskriver som en horribel saksbehandling, og han er bekymret for dem som ikke har ressurser til å kjempe mot UDI.
UDI legger seg flate overfor søkeren og innrømmer at det er gjort en feil.
- Det er beklagelig når sånt skjer. Men vi er bare mennesker, og vi ønsker selvfølgelig å tilrettelegge best mulig for en rask saksgang, sier Christine Wilberg, assisterende avdelingsdirektør i oppholdsavdelingen, UDI.
Aslaksen kjøper ikke forklaringen.
- Poenget her er at det ikke bare er én feil, men en systematisk dårlig saksbehandling, påpeker han.

Flere i samme situasjon
Aslaksen har fått en rekke henvendelser per telefon og på e-post fra andre personer som har hatt problemer med UDI. Også på Aftenposten.no har debatten om lang saksbehandlingstid engasjert voldsomt.
En person med psevdonymet Anonym_forsker skriver følgende om sitt fortvilte møte med UDI:

- Vi er velutdannete og ressurssterke – derfor skal vi fortsatt jobbe hardt og bidra til landets utvikling. Men hvorfor må vi bruke så mye tid på unødvendig papirarbeid? Skal alle disse reglene hindre at folk med doktorgrad skal strømme inn i Norge for å utnytte velferdssystemet?
Wilberg i UDI påpeker at med en så stor saksmengde som 18 000 familieinnvandringssaker i året, er det viktig at søkerne legger ved alle påkrevde dokumenter.
- Vi har ikke som intensjon å gjøre livet vanskelig for folk, og vi har medarbeidere som utfører jobben sin på en så god måte som mulig, sier hun.
No comments: