Friday, December 16, 2011Invitasjon til åpent seminar om radikalisering og voldelig ekstremise og mye mer


Internasjonal helse- og sosialgruppe
Postboks 9114 Grønland,
0133 Oslo

Mobiltelefon: 41 69 43 03
E-post: post@ihsg.no


Invitasjon til Markering av Internasjonal migrasjonsdag 2011 "Ungdom tar ansvar" i Røde Kors' lokaler, Hausmannsgt 7 kl. 16.30

Lørdag 17. desember arrangerer Internasjonal helse- og sosialgruppe et åpent seminar med et stort talkshow hvor viktite fagpersoner deltar.

Det blir også dramatiske sketjser og filmer som tar opp ulike problemstillinger ledet av ungdommene.  Det blir 4 workshops som ungdommen selv skal lede. De vil engasjere annen ungdom til å diskutere hvordan vi kan  forebygge:

1. Radikalisering av ungdomsmiljøet

2. Hvordan kan vi forhindre ekstremisme?

3. Hvordan kan vi endre våre holdninger til vold og mobbing?

4. Hva er det som gjør et menneske til en tikkende bombe?

Underholdning med den spesielt inviterte standupkomikeren Shan Atzi Fra Sverige, og en nykomponert musikklåt fra Kandy og Kristin som har bakgrunn fra Den dominikanske republikk og Iran. Eksklusiv dansegruppe kombinert med live DJ.

HOVEDMÅLSETTINGEN FOR IHSG MED UNGDOMSKONFERANSEN er å ta opp Hvordan vi kan gjøre mer forebyggende arbeid før det er for sent. Hvordan kan vi bevisstgjøre ungdommer til en felles innsats for å hindre at voldelige ekstreme holdninger skal bli til handlinger? Hvordan skal vi dempe konflikter fremfor å skjerpe og skape nye konflikter? Hvordan skal vi skape god dialog fremfor å skape avstand og distanse mellom ungdommer med forskjellig bakgrunn.

Vi har hovedfokuset på å styrke forståelse og samarbeid mellom ulike instanser.
Vi vil oppfordre alle som har lyst til å delta med stand.

Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG) har som formål å være brobygger mellom minoritets- og majoritetssamfunnet. Vår rolle er å være en mellominstans som er med i denne prosessen, da vi kan bidra med både språk,kultur og religionskunnskap noe som er en viktig forutsetning for å etablere tillit og trygghet.


Kontaktpersoner:

TAYYAB M. CHOUDRI,  41 69 43 03

MARTIN TOFT,  41 51 40 38

No comments: