Sunday, May 27, 2012


Diaspora Network har gleden av å invitere deg til et spennende fagseminar.


Diasporaens bidrag til effektiv utvikling: hvordan styrke samarbeidet mellom diasporaorganisasjoner, den private sektoren og sivilsamfunnet?


Tirsdag 29. mai kl. 1700-1900, Litteraturhuset, Nedjma salen.

Diaspora Network vil sette fokus på diasporaens rolle som næringslivsentreprenører og utviklingsagenter. Diasporaen bidrar ikke bare
til næringsutvikling i sine opprinnelsesland ved pengeoverføringer (remittances), men også gjennom direkte investeringer, utviklingsarbeid og kunnskapsoverføring. Diasporaen bidrar således til en sterk og voksende privat sektor som skaper nye arbeidsplasser, genererer inntekter, og dermed bidrar til fattigdomsbekjempelse. Diasporaens interkulturelle kompetanse, spesifikke kunnskap, markeds-og produktkompetanse og forutsetninger for næringsvirksomhet i hjemlandet samt i mottakerlandet gjør dem til verdifulle ressurspersoner for både bistandsorganisasjoner og næringslivet.


Paneldeltakere:
  • Vigdis Halvorsen, Underdirektør i Norad, Avd. for sivilt samfunn(seksjon for utviklingsinitiativ)
  • Ola Nafstad,  Avdelingsdirektør i Norfund, avd. for strategi og analyse
  • Cindy Horst, Seniorforsker, PRIO
  • Alice M. Ennals, Prosjektkoordinator for migrasjon og utvikling i Utviklingsfondet
  • Felix Osok, Leder av Diaspora Network

Ordstyrer: Haakon Flemmen,  Journalist i Klassekampen


Diaspora Network vil avholde sitt årsmøtet fra kl. 1600 til 1700 på samme
sted. Du er velkommen til å delta på årsmøtet vårt.

Vel møtt!

Vennlig hilsen,

Henok Kassahun
Styreleder i Diaspora Network

No comments: